Odobren Program utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2017.

5.9.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 24. redovnoj sjednici Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za period od 1. 7. do 31. 12. 2017. godine u iznosu od 5.250.000 KM.

Image for news

Vlada je imenovala članove predstavnika Brčko distrikta BiH u Upravni odbor projekta i koordinaciono vijeće za praćenje realizacije „Strategije za prihvat i integraciju BH državljana koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji“.

Na prijedlog Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju usvojene su Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika BiH u zajednički monitoring odbor IPA II programa prekogranične saradnje Srbije – BiH 2014–2020.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kategorizaciji radnih mjesta u organima javne uprave Brčko distrikta BiH. Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Pododjeljenju za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana – treći dio.

Izjašnjavajući se o Nacrtu prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje predlaže Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podržala je donošenje navedenog zakona.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o usvajanju okvira interoperabilnosti Bosne i Hercegovine kao i zaključak kojim je naloženo Odjeljenju za stručne i administrativne poslove i Sekretarijatu Vlade da definišu nadležnosti po ovom pitanju u roku od mjesec dana. Vlada Brčko distrikta BiH, ovom odlukom, prihvata preporuke i odrednice Evropskog okvira interoperabilnosti Evropske komisije kao osnovu Okvira interoperabilnosti Bosne i Hercegovine, radi postizanja sljedeće svrhe:

a) razmjena elektronskih dokumenata, podataka i elektronskih usluga između organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH (vlastita interoperabilnost),

b) elektronska razmjena podataka među organima uprave i institucijama različitih upravnih nivoa u BiH (zajednička interoperabilnost),

c) razmjena elektronskih dokumenata i podataka s institucijama Evropske unije i vladama drugih država.

Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o toku implementacije projekta „Nadogradnja i uspostavljanje sistema e-sjednica Vlada“ kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za juli 2017. godine.