Odobreno 165.000 KM za projekte mjesnih zajednica, NVO i udruženja građana

5.11.2018. Vlada Brčko distrikta BiH danas je nastavila 52. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG.

Image for news

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne polove, rekao je da je javni poziv bio otvoren 15 dana te da su u tom roku sve nevladine organizacije s teritorije Distrikta imale mogućnost da kandiduju svoje projekte i programe.

„Petočlana komisija je na osnovu ranije utvrđenih kriterija odabrala 31 NVO, UG i MZ koji su dobili zeleno svjetlo da uđu u ovaj program čiji je ukupan iznos 165.961 KM. 50% sredstava namijenjeno je omladinskom organizacijama, a ostali iznos je namijenjen za ostale prijavljene organizacije“, dodao je Blažić. On je naglasio da su prošli projekti iz više oblasti kao što su problematika mladih, borba protiv korupcije te promocija vrijednosti multikulturalnosti koje njegujemo u Brčkom.

„Na 52. sjednici Vlade očekuje se usvajanje i izmjene Zakona o udruženjima i fondacijama koji će pobliže definisati oblasti od javnog interesa za Brčko distrikt BiH i koji će kroz Odluku o budžetskom sufinansiranju i finansiranju projekata i programa, koja će uslijediti poslije, urediti ovu oblast prilikom planiranja, dodjele i same realizacije svih grantovskih sredstava koja se dodjeljuju“, zaključio je Blažić.

Na današnjoj sjednici usvojen je:

  1. Plan i program redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu
  2. Program održavanja javnih zelenih površina u Brčkom za 2019. godinu
  3. Plan čišćenja i održavanja pijaca u Brčkom i košenje i krčenje nekontrolisanih javnih površina u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2019. godinu
  4. Plan održavanja grada – čišćenje javnih površina nakon javnih okupljanja za 2019. godinu.
  5. Plan održavanja regulisanog korita rijeke Brke i održavanje obale rijeke Save na potezu od JP „Luka Brčko“ do izletišta „Ficibajer“ za 2019. godinu.