Usvojena Odluku o sufinansiranju projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“

29.12.2016. Na trećoj vanrednoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2016. godini u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, a na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, usvojila je i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za period do 31. 12. 2016. godine.

Image for news

„S obzirom da je jučer usvojen rebalans budžeta, stvorila se potreba da se danas kroz vanrednu sjednicu Vlade izmijene izvjesni programi utroška sredstava kako bi se mogli realizovati odobrene stavke u rebalansu. Najkrupnija stavka su subvencije u privredi, negdje oko 1.200.000 KM. Sredstvima u iznosu od oko milion konvertibilnih maraka u zdravstvenom sektoru pokrivaju se određene kategorije zdravstvenih osiguranika u Fondu zdravstvenog osiguranja i pomaže zdravstvenoj ustanovi da mogu završiti ovu godinu na način na koji su to i planirali. Tu je, naravno, i subvencija za „Radio Brčko“ kako bi svoje obaveze realizovali, a isto tako su odobreni i programi Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja koji su čekali da se realizuju“, objasnio je dr. Anto Domić, zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Vanrednim zasjedanjem Vlada je usvojila Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2016. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, a prijedlogom gradonačelnika usvojena je i Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova za 2016. godinu – peti dio u Kabinetu gradonačelnika.

Prijedlogom Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlada je usvojila:
Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period do 31. 12. 2016. godine
Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za sufinansiranje troškova liječenja Emira Mujića iz Brčkog
Odluku odavanju saglasnostišefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za angažovanje stručnjaka iz potrebnih medicinskih oblasti radi osiguravaanja tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, odnosno pomoći i podrške sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za 2017. godinu.
„Značajan broj Vladinih odjeljenja je tražilo da se izvjesni broj ljudi angažuju po privremenim i povremenim poslovima kako bi održali kontinuitet funkcionisanja i rada. Radi se o oko 80 osoba koje će se kratkoročno angažovati dok se ne završe konkursi i ne popune pozicije ili ne završe poslovi koji su se pojavili kao nepredviđeni da bi se moglo nastaviti funkcionisanje Vladinih odjeljenja“, dodao je Domić.

Odjeljenju za javni registar Vlada je dala saglasnost za angažovanje 16 (šesnaest) izvršilaca za obavljanje privremenih i povremenih poslova do kraja 2017. godine, radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti ovog odjeljenja, za koje ne postoje predviđena radna mjesta.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti za angažovanje 22 (dvadeset i dva) izvršioca za obavljanje privremenih i povremenih poslova.

Vlada Brčko distrikta BiH također je usvojila Odluku o davanju saglasnosti Uredu gradonačelnika Brčko distrikta BiH za angažovanje 20 (dvadeset) izvršilaca za obavljanje povremenih i privremenih poslova, a radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti ovog organa javne uprave, za koje ne postoje predviđena radna mjesta.
Vlada je usvojila Odluku o davanјu saglasnosti za angažovanje 12 (dvanaest) izvršilaca za obavlјanje privremenih i povremenih poslova u Odjelјenju za obrazovanje, a radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti ovog organa javne uprave, za koje ne postoje predviđena radna mjesta.

Također, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti Uredu za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH za angažovanje 7 (sedam) izvršilaca za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti Ureda za upravljanja javnom imovinom Brčko distrikta BiH.

Na vanrednom zasjedanju Vlada je usvojila i prijedlog Direkcije za finansije, Odluku o davanju saglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu van radnog vremena članovima Komisije za utvrđivanje iznosa naknada u postupku eksproprijacije nekretnina.

Na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odobrena je Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje 9 izvršilaca za obavljanje privremenih i povremenih poslova u ovom odjeljenju.

Vlada Brčko distrikta BiH je na četvrtoj vanrednoj sjednici usvojila Odluku o sufinansiranju projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i time okončala četvrto vanredno zasjedanje.