Odjeljenje za stručne i administrativne poslove organizuje prezentacije o načinu pripreme prijave na Javni poziv

05.07.2021. Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH obavještava mjesne zajednice, udruženja građana, fondacije, te druga pravna i fizička lica o održavanju prezentacija i upoznavanja u vezi sa pripremom, izradom i prijavom na Javni poziv prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa, na obrascima Javnog poziva, koje će se realizovati u saradnji sa stručnjacima za ovu oblast.

Image for news

Prezentacije će se održati u srijedu, 7. 7. 2021. godine u prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta BiH u dva termina i to:

10.00 – 12.00 sati i

12.30 – 14.30 sati.

Prijave za učešće na prezentaciji se mogu poslati do utorka, 6. 7. 2021. godine, najkasnije do 15.00 sati na e-mail adresu: amira.halilovic@bdcentral.net.

Organizacije civilnog društva mogu prijaviti po jednog predstavnika za prisustvo na prezentaciji.