Objavljen godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2022. godinu

Na osnovu Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 34/19) člana 58. stav (5), Odjeljenje za stručne i administrativne poslove objavljuje
godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2022. godinu