Potpisan Sporazum o saradnji između Agencija za državnu službu i brčanskog Pododjeljenja za ljudske resurse

03.06.2022. U organizaciji Međunarodne škole za javnu upravu (ReSPA) u Mostaru je organizovan prvi sastanak Foruma direktora agencija za državnu službu/upravu u Bosni i Hercegovini, koji uključuje i predstavnika Brčko distrikta BiH kroz funkciju šefa Pododjeljenja za ljudske resurse.

Image for news

Sastanak koji je održan 31. maja i 1. juna ove godine ispunio je dva glavna cilja i to zvanično pokretanje Foruma direktora i uspostavljanje platforme za diskusiju među učesnicima o nizu pitanja koja se tiču funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Razgovarano je o prezentaciji prioriteta u radu, budućim zajedničkim aktivnostima, prioritetima za modernizaciju jedinica za ljudske resurse, identifikaciji potencijalnih zajedničkih projektnih inicijativa te održivosti foruma uključujući i mogućnost samofinansiranja.

Na sastanku je potpisan Sporazum o saradnji i dogovorena dinamika budućih aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta državnih službenika kako u agencijama za državnu službu/upravu i Pododjeljenju za ljudske resurse, tako i u drugim, pojedinačnim institucijama i organima; te zaštiti i afirmaciji pozicije i statusa potpisnika Sporazuma, kao i unaprjeđenje materijalno-tehničkih uslova u kojima iste rade.  

Sastanku su prisustvovali direktori agencija za državnu službu/upravu u Bosni i Hercegovini, te Arijana Ćulibrk, šefica Pododjelјenja za ljudske resurse u Vladi Brčko distrikta BiH, sa saradnicima. 

Sastanku su također prisustvovale i predstavnice Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).