Poziv na javno otvaranje pristiglih programskih / projektnih prijedloga

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG obavještava sve aplikante koji su aplicirali na drugi Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica, broj predmeta: 13-001572/23, broj akta: 02-1533ST-0056/23 od 06.10.2023. godine, da će se u srijedu, 08. novembra 2023. godine u 12.00 sati, u prostorijama Omladinskog centra u kino sali (Trg Pravde 18) vršiti javno otvaranje pristiglih programskih/projektnih prijedloga.

Image for news

Pozivaju se svi aplikanti kao i svi zainteresovani građani da prisustvuju gore navedenom javnom otvaranju programskih/projektnih prijedloga. Zbog ograničenosti prostornih kapaciteta, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove ljubazno moli organizacije civilnog društva za razumijevanje, odnosno da svoje prisustvo planiraju po principu "jedna organizacija - jedan predstavnik".