Javni poziv za dodjelu Evropskog istraživačkog vijeća

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Javni poziv za dodjelu Evropskog istraživačkog vijeća

Image for news

Grantovi Evropskog istraživačkog vijeća (ERC) dostupni su kako bi podržali istraživače u provedbi projekata pionirskog istraživanja. ERC je Evropska inicijativa za finansiranje, osmišljena kako bi podržala najbolje naučnike, inženjere i stručnjake u Evropi iz više oblasti.

Svrha ovih grantova je da podstiče najkvalitetnija istraživanja u Evropi kroz konkurentno finansiranje i da podržava istraživanja na granicama saznanja koja su inicirali istraživači u svim oblastima istraživanja, na osnovu naučne izvrsnosti.

ERC Napredni grantovi omogućavaju izuzetnim istraživačima koji su već uspostavili svoj ugled u istraživanju, bez obzira na nacionalnost i strasnu dob, da provode revolucionarne projekte visokog rizika koji otvaraju nove pravce u njihovim istraživačkim oblastima ili drugim domenima. Finansiranje kroz ERC Napredne grantove namijenjeno je istraživačima koji su već izgradili sebe kao nezavisne lidere u svojim istraživačkim oblastima.

Grantovi se nude za:

  • Pionirsko istraživanje na granici saznanja u bilo kojoj oblasti nauke, uključujući društvene nauke,
  • Istraživači: kandidati mogu biti bilo koje nacionalnosti, bilo kojeg godišta, moraju biti naučno nezavisni i imati nedavne rezultate istraživanja i profil koji ih identifikuje kao lidere u svojim oblastima istraživanja,
  • Organizacija domaćin: institucija domaćin mora biti sa sjedištem u jednoj od država članica EU ili u jednoj od pridruženih zemalja.

Grant se sastoji od 2,5 miliona eura po grantu (mogu se zatražiti dodatna sredstva do 1.000.000 eura u okviru prijedloga projekta). Trajanje samog granta jeste do 5 godina.

Mogu se prijaviti svi zainteresovani nezavisni istraživači koji imaju nedavne rezultate istraživanja.

Kako biste se prijavili za ovaj grant prijave se moraju podnijeti preko EU servisa za podnošenje prijedloga oko kojeg je moguće više saznati preko sljedećeg web portala: https://erc.europa.eu/support/national-contact-points .

Rok za prijavu: 23. 5. 2023. godine do 17.00 sati.

Detaljnije na: https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant.