Poziv za prijavu učesnika na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju“

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG zaprimilo je od Ministarstva civilnih poslova – Poziv za prijavu učesnika na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju“.

Image for news

Odjeljenje za mlade Vijeća Evrope dostavilo je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine e-mail s pozivom za prijavu učesnika na trening Vijeća Evrope pod nazivom „Mladi aktivisti za demokratiju“, koji Odjeljenje organizuje u okviru projekta Demokratija ovdje/Demokratija sada.

Trening ima za cilj razvoj kompetencija mladih aktivista u odbrani i promociji demokratije, ljudskih prava i učešća mladih i stvaranja grupe koja će se dalje uključiti u aktivnosti zagovaranja na evropskom i nacionalnom nivou u okviru projekta.

Trening je zasnovan na kombinovanom učenju koje uključuje:

module za e-učenje između 20. aprila i 30. juna 2023. godine i

rezidencijalni seminar koji će se održati u Strazburu između 28. maja i 3. juna 2023. godine.

Na sljedećem web linku možete pronaći poziv Poziv za prijavu učesnika s kriterijima za selekciju i praktične informacije o treningu: https://rm.coe.int/dhdn-tc-activists-call-for-participans-2762-4838-0679-2/1680aaa795.

Rok za prijave zainteresovanih učesnika je 6. april 2023. godine, a prijave je moguće popuniti online na sljedećem web linku: https://youthapplications.coe.int/Application-forms/APPLICATION-FORM-Training-course-for-democracy-activists.