Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG zaprimilo je od Ministarstva civilnih poslova – Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine.

Image for news

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je putem e-maila: Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i „specijalnih projekata“.

                Program rada za 2024. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnji period 2022–2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

1. Revitalizacija pluralističke demokratije

 • zalaganje za pravo mladih da ostvare svoje pravo na okupljanje i slobodno formiranje, pridruživanje i rad u udruženjima, proširujući prostor kako bi omladinske građanske organizacije razvile i unaprijedile učešće mladih u političkim procesima;
 • razumijevanje uticaja vještačke inteligencije i podržavanje učešća mladih u procesima upravljanja internetom i procesima vezanim za vještačku inteligenciju;
 • provedbe Revidirane evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu putem razvoja kapaciteta omladinskih organizacija kako bi omogućilo učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, s fokusom na mlade u ruralnim područjima, te mlade iz reda manjina ili ugroženih grupa;
 • razumijevanje i rješavanje uticaja klimatske krize i degradacije životne sredine na mlade i demokratiju.

2. Pristup pravima mladih ljudi

 • provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2016)7 o pristupu mladih pravima;
 • provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2015)3 o pristupu socijalnim pravima mladih iz ugroženih sredina (Preporuka ENTER!);
 • obrazovanje mladih o ljudskim pravima (nastavak Programa o obrazovanju mladih o ljudskim pravima);
 • informaciona, podatkovna i medijska pismenost kod djece i mladih;
 • rješavanje uticaja pandemije COVID-19 na mlade ljude i korištenje društvenih prava, uključujući prava na fizičko i mentalno zdravlje.

3. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme, s posebnim fokusom na:

 • participaciju mladih Roma i borbu protiv anticiganizma;
 • socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i njihovu tranziciju iz djetinjstva u odraslo doba;
 • višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost (uključujući rodnu ravnopravnost, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i invaliditet).

Omogućavanje mladim ljudima da promovišu mirna društva tako što će im se osigurati prilike da igraju aktivnu ulogu u:

 • interkulturalnom dijalogu; izgradnji mira i transformaciji i sukoba;
 • saradnji sa susjednim i drugim regijama.

Unapređenje inkluzije i participacije mladih u ruralnim zajednicama.

4. Omladinski rad

 • distribucija i provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2017)4 o radu s mladima i promovisanju evropske agende za omladinski rad;
 • kvalitetan razvoj i priznavanje omladinskog rada i nefromalnog obrazovanja i učenja;
 • težnja ka kvalitetnom razvoju i inovacijama (uključujući digitalizaciju) u aktivnostima izgradnji kapaciteta.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za sektor mladih za period 2022–2025. godina na sljedećem linku:
https://www-coe.int/en/web/youth/priorities.

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi s programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2024. godine je 15. april 2023. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail: eyc.studysessions@coe.int.

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak s kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji s evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici: 

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-activities-in-co-operation-with-the-european-youth-centre-in-2024.