Status završnih finansijskih izvještaja - Javni poziv iz 2021. godine

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove informiše javnost o statusu završnih finansijskih izvještaja koji se odnose na programe i projekte od javnog interesa, finansirane putem Javnog poziva: 13-001449/21, broj akta: 02-1348NH-0003/21 od 29.06.2021. godine u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove.

Image for news

Tabelu sa podacima o aplikantima koji su zadovoljili opšte i posebne kriterijume Javnog poziva za finansiranje, nazivima programa/projekata, finansiranim iznosima, kao informacijom o statusu završnih finansijskih izvještaja možete preuzeti ovdje.