Objavljen javni poziv za finansiranje programa i projekata čiji je cilj zaštita i promocija prava pripadnika nacionalnih manjina

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH objavilo je Javni poziv za finanisiranje programa i projekata čiji je cilj zaštita i promocija prava pripadnika nacionalnih manjina.

Image for news

Cilj javnog poziva je podrška udruženjima nacionalnih manjina za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, očuvanje i promociju njihovih različitih kulturnih, etničkih, jezičkih, tradicionalnih i vjerskih identiteta te kulturnog nasljeđa.

Javni poziv ostaje otvoren do 16.12.2022. godine. Pravo učešća, način i kriterijumi apliciranja, aneksi i ostali detalji javnog poziva se nalaze u prilozima.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Anekse Javnog poziva možete preuzeti ovdje.