Poziv za dostavu komentara na Nacrt strategije za mlade Brčko distrikta BiH za period 2022–2026

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove poziva organizacije civilnog društva, omladinske nevladine organizacije, mlade kao i svu zainteresovanu javnost za rješavanje problematike mladih u našoj lokalnoj zajednici da pročitaju Nacrt strategije za mlade Brčko distrikta BiH.

Image for news

Briga o mladima je od općeg interesa za Brčko distrikt BiH, a ostvaruje se, između ostalog, donošenjem i provedbom strategije za mlade, dokumenta koji uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve kao i mjere za realizaciju navedenih ciljeva. Donošenje strateškog dokumenta za mlade obaveza je svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i Brčko distrikta BiH kako je to definisano Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH.

Nacrt strategije za mlade Brčko distrikta BiH za period 2022–2026. možete pročitati OVDJE.

Svoje eventualne komentare možete dostaviti najkasnije do 1.12.2022. godine, lično u prostorijama Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG (objekat Omladinski centar Brčko distrikta BiH), Trg pravde 18, ili putem e-mail adresa:

srdjan.kisic@bdcentral.net i

zoran.jesic@bdcentral.net.