Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG zaprimilo je od Ministarstva civilnih poslova – Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine

Image for news

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je putem e-maila Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i „specijalnih projekata“.

Program rada za 2023. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnji period 2022–2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

1. Revitalizacija pluralističke demokratije

- studijske sesije o pravu na slobodu okupljanja i udruživanja;
- studijske sesije o učešću mladih u ublažavanju uticaja klimatske krize i degradacije okoliša na mlade ljude i demokratiju.

2. Pristup pravima mladih ljudi

- studijske sesije o pristupu socijalnim pravima za mlade iz naselja u neponovljenom položaju/Preporuka ENTER!);
- studijske sesije o obrazovanju mladih o ljudskim pravima (nastavak Programa za obrazovanje mladih o ljudskim pravima);
- studijske sesije o rješavanju uticaja pandemije COVID-19 na pristup mladih pravima, uključujući fizičko i mentalno zdravlje.

3. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

- studijske sesije o participaciji mladih Roma i borbi protiv anticiganizma;
- studijske sesije o borbi protiv rasizma i diskriminacije;
- studijske sesije o rodnoj ravnopravnosti sa intersekcijskim pristupom.

4. Omladinski rad

- studijske sesije o kvalitetu u oblasti omladinskog rada;
- studijske sesije o kvalitetu i metodologijama rada u neformalnom obrazovanju i učenju.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022-2025. godina na sljedećem linku: https://www.coe.int/en/web/youth/priorities.

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi s programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2023. godine je 15. oktobar 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int.

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak s kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji s evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2023.