Javni poziv Ambasade Republike Češke za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – Javni poziv Ambasade Republike Češke za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu

Image for news

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2023. godine. Termin za prijavu prijedloga je 30. septembar 2022. godine do 12.00 sati.

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Vlade Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini. Uslovi za podnošenje zahtjeva za mlade projektu za 2023. godinu su sljedeći:

  • Podnosilac zahtjeva mora biti registrovano pravno lice u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnosioci zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.

  • Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.

  • Tema projekta mora biti u skladu s prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH za 2018–2023. godinu (tj. sektor ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljenih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).

  • Kriterij za ocjenjivanje je prvenstveno razvojna korist projekta za lokalnu zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalnu uključenost, obrazovanje itd.), održivost, iznos sufinansiranja i ekonomičnost. Visina granta je od 200 000 CZK do 500.000 CZK (cca 15 800 – 38 000 KM). Iznos treba biti zaokružen, s uračunatim PDV-om. Devizni kurs koji bi se trebao koristiti prilikom pripreme budžeta je 1 – BAM = 12,7 CZK. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos ličnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.

  • Finansijsko učešće realizatora u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projekte aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).

  • Implementacija projektnih aktivnosti je od 1. marta do 31. oktobra 2023. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31. 10. 2023. godine).Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacionom formularu do 30. 9. 2022. godine (dostavljen na adresu Ambasade ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon termina će biti strogo odbijeni. Zahtjevi moraju biti dostavljeni u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacioni formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacioni formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podnosioca zahtjeva (pravnog lica) i dokument koji potvrđuje da je osoba koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnosioca zahtjeva (pravnog lica).

Papirna verzija se dostavlja na adresu:
Razvojna saradnja
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

Elektronska verzija se dostavlja na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u BiH (tel. 033 / 587-052 i 033 / 587-056) ili pošaljite e-mail na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz