Javni poziv Western Balkans Fund

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – Javni poziv Western Balkans Fund

Image for news

Regionalna saradnja ostaje jedan od glavnih izazova za regiju zapadnog Balkana, posebno uzimajući u obzir njenu sposobnost da pozitivno utiče na regionalnu stabilnost i donosi različite praktične koristi za svoje građane i društva.

U tom smislu, jačanje regionalne saradnje predstavlja bitan uslov za zemlje ugovornice zapadnog Balkana, uključujući njihove aspiracije za članstvo u EU.

Opći cilj 5. poziva za dostavu projektnih prijedloga WBF-a je promovisanje sudjelovanja organizacija civilnog društva (OCD) i grassroots organizacija na zapadnom Balkanu da sudjeluju u projektima regionalne saradnje o društvima, kulturnim, znanstvenim i privrednim temama, uključujući rodnu ravnopravnost i uključenost osoba s invaliditetom radi poboljšanja dobrosusjedskih odnosa i pomirenja.

Vodeći podnosioci zahtjeva pozivaju se da podnesu potpunu prijavu, na engleskom jeziku, koristeći prijavni paket koji je priložen u smjernicama (Aneksi A, B i C).

Potpuna prijava uključuje dokumente i to:
Prilog A. Prijavni obrazac
Prilog B. Budžet
Dodatak C. Izjava glavnog podnosioca zahtjeva

Poziv ostaje otvoren do 8.7.2022. godine.

Prilog: