Objavljen poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija za udruženja koja za cilj imaju poboljšanje položaja penzionera

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH objavio je Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu tekuće donacije za udruženja građana koja za cilj imaju poboljšanje društveno-ekonomskog položaja penzionera.

Image for news

Ovaj poziv ostaje otvoren do 15.07.2022. godine. Pravo učešća, način i kriterijumi apliciranja, aneksi, ostali detalji javnog poziva se nalaze u prilogu.

Javni poziv - Dodjela donacija za UG - Poboljšanje položaja penzionera - 06-2022