Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Javni poziv - Predaja prijedloga projekata za poboljšanje sadržaja društvenih centara

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uputio je poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama, u saradnji s jedinicama lokalne samouprave, za predaju prijedloga projekata za poboljšanje sadržaja društvenih centara.

Image for news