Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2022. godinu

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2022. godinu

Image for news

UNESCO je otvorio trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljnjem tekstu: IFCD) uspostavljenom Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

  • Uvođenje i/ili razradu politike i strategije koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;

  • Sektor ljudskih i institucionalnih kapaciteta sektora i civilnih organizacija.

Projekti koji podržavaju IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i politike razvoja, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu s ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Više informacija o projektima koji su do sada finansirani iz IFCD-a mogu se naći na sljedećem linku: http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects.

Na konkurs se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za provedbu projekata u okviru ovog fonda je 100.000 USD, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

Isključivi način podnošenja prijava projekata, kao i pristup online platformi nalaze se na linku: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Rok za prijavu projekata putem online aplikacijske platforme je 15. juni 2022. godine.