Poziv na javno otvaranje pristiglih programskih / projektnih prijedloga

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG obavještava sve aplikante koji su aplicirali na Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica, broj predmeta: 13-000513/22, broj akta: 02-1348NH-0003/22 od 24. 2. 2022. godine, da će se u utorak, 12. aprila 2022. godine u 11.00 sati, u prostorijama Omladinskog centra u kinosali (Bulevar mira br. 18) vršiti javno otvaranje pristiglih programskih/projektnih prijedloga.