Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2023. godine

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG je zaprimilo od Ministarstva civilnih poslova – Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2023. godine

Image for news

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2023. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i „specijalnih projekata“.

Program rada za 2023. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za period 2022–2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti od kojih se očekuje sljedeći rezultati:

 1. Revitalizacija pluralističke demokratije:

 • zalaganje za pravo mladih da ostvare svoje pravo na okupljanje i slobodno formiranje, udruživanje i aktivno učešće u udruženjima, proširujući prostor za omladinske organizacije da razvijaju i unapređuju učešće mladih u političkim procesima;

 • razumijevanje uticaja vještačke inteligencije i podržavanje učešća mladih u umjetnoj inteligenciji i procesima upravljanja internetom;

 • implementacija revidirane Evropske povelje o učešću mladih u lokalnim i regionalnom životu razvijanjem kapaciteta omladinskih organizacija kako bi olakšale učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, s fokusom na mlade ljude u ruralnim područjima, iz grupe manjina ili ugroženih grupa;

 • razumijevanja i rješavanje uticaja klimatske krize i degradacije životne sredine na mlade ljude i demokratiju.

 1. Pristup mladih pravima:

 • provođenje preporuke Odbora ministara CM/Rec(2016)7 o pristup pravima mladih;

 • provođenje preporuke Odbora ministara CM/Rec(2015)3 o pristupu mladih ljudi iz ugroženih naselja socijalnim pravima (ENTER!Preporuka);

 • obrazovanje mladih o ljudskim pravima (nastavak Programa za obrazovanje mladih o ljudskim pravima);

 • informacijska, podatkovna i medijska pismenost djece i mladih;

 • rješavanje uticaja pandemije COVID-19 na mlade ljude i ostvarivanje socijalnih prava, uključujući fizičko i mentalno zdravlje.

 1. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme, s posebnim fokusom na:

 • učešće romske omladine i borba protiv anticiganizma;

 • socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i njihovu tranziciju iz djetinjstva u odraslo doba;

 • višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost (uključujući rodnu ravnopravnost, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i invaliditet).

Omogućavanje mladim ljudima da promovišu mirna društva pružajući im priliku da igraju aktivnu ulogu u:

 • interkulturalnom dijalogu; izgradnji mira i transformaciji sukoba;

 • saradnji sa susjednim i drugim svjetskim regijama.

Unapređenje uključivanja i učešća mladih u ruralnim zajednicama.

 1. Omladinski rad

 • distribucija i implementacija Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2017)4 o radu s mladima i promovisanju Evropske agende za rad s mladima;

 • kvalitetan razvoj i prepoznavanje omladinskog rada i neformalnog obrazovanja i učenja;

 • težnja ka kvalitetnom razvoju i inovacijama (uključujući digitalizaciju) u aktivnostima izgradnje kapaciteta.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022–2025. godina na sljedećem linku: https://www.coe.int/en/web/youth/piorities#%7B%22114147997%22:(0)%7D.

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2023. godine je 15. april 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int.

U prilogu dostavljamo dopis Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) s pozivom za dostavljanje prijava, informativni letak s kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji s evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac.