Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Program podrške zaštite ljudskih prava (USAID/INSPIRE)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Program podrške zaštite ljudskih prava (USAID/INSPIRE)

Image for news

USAID/INSPIRE poziva nevladine organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okvir komponente za pružanje Podrške aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima.

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: javne ustanove, institucije, vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrovano svoje predsjedništvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizovati u Bosni i Hercegovini.
Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupni ili djelimični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidovanog projekta.

Iznos predloženog administrativnog dijela budžeta (plate, doprinosi, porezi, režijski i kancelarijski troškovi) ne može iznositi više od 40% od ukupnog budžeta.
Ukupni raspoloživi fond sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 750.000 BAM. Minimalni iznos sredstava koja se traže od USAID/INSPIRE ne može biti manji od 50.000 BAM, a maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 250.000 BAM. Trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci ni duže od 24 mjeseca.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@usaidinspire.ba, subject/predmet: 20.04.0-N2.3-2624, Upit) do 17. 2. 2022. godine.
U ponedjeljak, 7. 2. 2022. godine s početkom u 11.00 sati održat će se online info sesija vezana za Javni poziv 20.04.0-N2.3-2624,
Podrška aktivnostima organizacija u borbi protiv trgovine ljudima. Link za prisustvo online info sesije: https://zoom.us/j/92706576132.

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima APPLY na linku: https://KULT.smapply.io/res/p/komponenta1-2022.