Otvoren poziv za prijavu projekata - Reporting Diversity Network2.0

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – Reporting Diversity Network2.0 – otvoren poziv za prijavu projekata

Image for news

Reporting Diversity Network 2.0 (regionalna mreža organizacija civilnog društva) otvorio je poziv za prijavu projekata s ciljem suzbijanja govora mržnje i poboljšanja predstavljanja različitosti.

Poziv je otvoren u sklopu projekta Reporting Diversity Network 2.0 i uspostavljen je s ciljem učinkovitog uticaja na medijsku zastupljenost etničke pripadnosti, vjere i spola na Zapadnom Balkanu. RDN 2.0 ima za cilj aktiviranje uloge civilnog društva u suprotstavljanju narativima podjele i njihovoj zamjeni prijeko potrebnim pozitivnim diskursom koji pridonosi vrijednosti dobrosusjedskih odnosa i poštovanja društvene raznolikosti.

Opći cilj poziva na dostavu prijedloga je povećati učinkovitost OCD-a u interakciji s medijima kako bi se smanjilo perpetuiranje stereotipa i negativnih slika o drugima.

Posebni ciljevi poziva za dostavu prijedloga projekta su:
- ojačati poziciju lokalnih OCD-a u zaštiti prava svojih korisnika u medijima;
- pružiti mogućnost lokalnim organizacijama civilnog društva da utiču na percepciju javnosti;
- povećati broj i kvalitet poruka koje se prenose publici;
- poboljšati vidljivost i medijsku prisutnost pitanja žena i manjinskim pravima;
- podići svijest i doprinijeti pozitivnoj percepciji drugih te toleranciji i uključivanju u regiju.

Vrste aktivnosti koje su prihvatljive za finansiranje (popis je otvoren i može uključivati druge projektne aktivnosti sve dok doprinose gore navedenim ciljevima):
a) Kampanje zagovaranja i podizanja svijesti;
b) Proizvodnja medijskih sadržaja;
c) Kreiranje kampanja za suzbijanje narativa mržnje u javnoj sferi;
d) Izrada specifičnih web portala koji omogućavaju doprinos građana, pristup informacijama i javnu raspravu;
e) Konsultacije, okrugli stolovi i sastanci s lokalnim dionicama;
f) Omogućavanje dijaloga o politici (npr. političke stranke, lokalni zvaničnici, stručna zajednica, mediji).

Rok trajanja projekta je maksimalno šest mjeseci.

Ukupni budžet programa po zemlji iznosi 27.500 EUR. Kako je predviđeno Programom, podržat će 5 projekata u svakoj zemlji, a pojedinačni grantovi će se kretati od 3.000 do 8.000 eura.

OCD koje se odazovu na ovaj poziv moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- da su registrovani u svojim zemljama i da su podmirili sve zakonske obaveze;
- imati iskustvo u području predstavljanja različitosti i/ili govora mržnje;
- biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektima;
- da njihov bankovni račun nije blokiran;
- da organizacije nisu korisnici sredstava Programa Evropske komisije za civilno društvo i medije 2018–2019., budžetske stavke: BGUE-B2018-22.020401 i BGUE-B2019-22.020401.
- Organizacije mogu podnijeti samo jedan projektni prijedlog u okviru ovog programa kao prijavitelj ili kao partner.

Podržavaju prijave različitih tipova organizacija civilnog društva: grassroot organizacije, članovi većih mreža koje djeluju na nacionalnom ili regionalnom nivou, mediji osnovani kao OCD.
Partnerstvo s lokalnim medijima smatrat će se prednošću i osigurati dodatne bodove.
Za odabrane primatelje bespovratnih sredstava organizovat će se jednodnevni trening o pravilima i postupcima za provedbu bespovratnih sredstava EU. Trening će pokriti teme kao što su: upravljanje projektima, pravila vidljivosti, finansijsko izvještavanje itd.

Osim toga, odabranim organizacijama civilnog društva osigurat će se mentorska podrška koja će im pomoći u provođenju kreativnih medijskih kampanja za podizanje svijesti javnosti, kao i u upravljanju projektnim aktivnostima.

Pozivamo sve zainteresovanje organizacije da popune prijavnice, a više informacija možete pronaći na https://www.reportingdiversity.org/open-call-for-project-applications/.

Rok za podnošenje prijave je 21. februar do 17.00 sati.