Saopštenje za javnost - Informacija o statusu prijava na drugi Javni poziv u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije drugog Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica u Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Odjeljenje informiše javnost o statusu prijava aplikacija na Javni poziv.

Image for news

Na Javni poziv se prijavilo ukupno 68 aplikanata od čega njih 23 nije zadovoljilo opće uslove Javnog poziva, dok je njih 44 ispunilo opće uslove Javnog poziva te ulaze u postupak vrednovanja dostavljenih programa, odnosno projekata od javnog interesa.

Jedan aplikant je u međuvremenu dostavio zahtjev za povlačenje svoje prijave iz daljnje procedure.

Zbog zaštite autorskih prava prijavljenih aplikanata na Javni poziv te eventualnih zloupotreba od strane drugih fizičkih ili pravnih lica, u ovoj fazi se neće objavljivati nazivi dostavljenih programa odnosno projekata, do objave rezultata Javnog poziva, odnosno konačne rang-liste aplikanata koji budu ostvarili neophodan broj bodova i čiji prijedlozi programa ili projekata budu predloženi za finansiranje odnosno sufinansiranje, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana.