Objavljen Javni poziv za finansiranje udruženja građana proisteklih iz proteklih ratova XX vijeka

09.11.2021.- Odjeljenje za stručne i administrativne poslove objavljuje Javni poziv za finasiranje udruženja građana proisteklih iz proteklih ratova XX vijeka.

Image for news

Cilj Javnog poziva jeste finansiranje udruženja građana proisteklih iz proteklih ratova XX. vijeka u svrhu osiguranja sredstava namijenjenih za finansiranje neophodnih tekućih troškova udruženja, a koji se odnose na troškove za obavljanje administrativnih poslova udruženja, režijskih troškova, troškova organizacije obilježavanja značajnih datuma i ostalih troškova neophodnih za rad udruženja nastalih u tekućoj godini odnosno do datuma dostavljanja finansijskog izvještaja.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije – udruženja građana proistekla iz proteklih ratova XX. vijeka koja ispunjavaju kriterije propisane Odlukom o odobravanju Programa
utroška sredstava s pozicije tekućih donacija neprofitnim organizacijama – udruženjima građana proisteklim iz proteklih ratova XX. vijeka.

Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, zaključno sa 17. 11. 2021. godine i bit će objavljen na internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH: www.vlada.bdcentral.net.