Potpora nezaposlenim licima kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje – Poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – Potpora nezaposlenim licima kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje – Poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama

Pozivaju se nezaposlena lica koja su prijavljena na zavodima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini da se prijave za potporu privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz potporu Ambasade Švedske.

Nezaposlenim licima pruža se:

  • Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje s poslodavcem s ciljem zapošljavanja

  • Edukacija za traženje posla, uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornosti radnika itd.

  • Obuka za ponuđeni posao

U skladu s ciljnim grupama projekta definisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, potporom projekta bit će obuhvaćena lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su prijavljeni na zavodu za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH)

  • da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mlađi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili

  • mlađi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.

Žene se mogu prijaviti za potporu projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za potporu projekta bez obzira na nivo obrazovanja. (bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite)

Ovaj poziv ostaje otvoren do 15. 11. 2021. godine.

Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu s projektom.

Potpora može uključivati sve ili samo neke do navedenih mjera, u zavisnosti od potreba nezaposlenih lica i kapaciteta projekta. U slučaju velikog broja prijava, potporom ne mogu biti obuhvaćene sva lica koja se prijave na osnovu ovog javnog poziva s obzirom na ograničene kapacitete projekta. U tom slučaju, izbor korisnika projekta izvršit će se slučajnim odabirom. Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi s projektom možete kontaktirati putem e-mail: podrskawb@kolektiv.ba.

Više informacija na sljedećem linku:
https://www.mojposao.ba/#!job;t=poziv-nezaposlenim-mladim-osobama-i-zenama-projekat-podrske-nezaposlenim-osobama-kroz-usluge-privatnih-agencija-za-zaposljavanje-bih;id=447951;page=1.