RAI poziv za podnošenje prijedloga

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – RAI poziv za podnošenje prijedloga

Image for news

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) objavila je javni poziv za bespovratna sredstva #TheBestAntiCorruptionPublicAwarenessInitiatives.

Bespovratna sredstva će biti dodijeljena organizacijama civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Program bespovratnih sredstava ima za cilj podržati kratkoročne napore OCD-a u podizanju svijesti i provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), kao i o drugim antikorupcijskim tematskim područjima, uz jačanje partnerstva s lokalnim javnim institucijama i privatnim sektorom.

Podnosioci zahtjeva mogu osnovati supartnerstvo/konzorcij s drugim OCD-ima registrovanim za istu ciljnu nadležnost kako bi se projekt uspješno proveo.

Mobilizacija i angažovanje javnosti oko antikorupcijskih tema, posebno onih vezanih uz UNCAC, podsticat će se kroz provedbu inicijativa koje zahtijevaju uspostavu partnerstva između civilnog društva, javnih institucija i privatnog sektora.

Program bespovratnih sredstava podržat će najmanje 7 OCD-a u podizanju svijesti o borbi protiv korupcije, najmanje jedna po svakoj jurisdikciji iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Iznosi bespovratnih sredstava po projektu kretat će se od 7.000 do 9.500 eura, uz najmanje 20% sufinansiranja od strane prijavitelja.

Provedba projekta trebala bi početi što je prije moguće, a najkasnije do 1. marta 2022. godine.

Trajanje projekta je od 8 do 12 mjeseci.

Prijedlozi se mogu usredotočiti na jedno ili više sljedećih prioritetnih područja:

  • Podići svijest o provedbi UNCAC-a;

  • Promovisati i demistificirati mehanizme za sprečavanje korupcije;

  • Educirati javnost o zaštiti zviždača;

  • Podići svijest o uticaju korupcije na ravnopravnost spolova;

  • Korupcija i njezin uticaj na okoliš.

Prijedlozi projekta s transformativnim učinkom, koji pokazuju visok nivo inovativnosti i održivosti imat će prioritet.

Rokovi za podnošenje prijedloga su: 31. oktobar 2021., odnosno 30. novembar 2021. godine.

Dokumenti o dodjeli bespovratnih sredstava dostupni su na: https://rai-see.org/tenders-and-vacancies/.