Rezultati Javnog poziva broj: 13-001449/21, od 29.06.2021. godine i lista predloženih programa i projekata za finansiranje i sufinansiranje

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica u Odjeljenja za stručne i administrativne poslove broj: 13-001449/21, od 29.06.2021. godine, ovim putem Odjeljenje za stručne i administrativne poslove želi informisati javnost o listi programa i projekata koji su predloženi za finansiranje i sufinansiranje od strane Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, po prvom Javnom pozivu.

Image for news

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa-6/21