Poziv za ponude – Mapiranje i analiza ključnih aktera i praktičnih inicijativa na Zapadnom Balkanu s ciljem ubrzana prelaza regija u cirkularnu ekonomiju

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Poziv za ponude – Mapiranje i analiza ključnih aktera i praktičnih inicijativa na Zapadnom Balkanu s ciljem ubrzana prelaza regija u cirkularnu ekonomiju

Image for news

Balkanski forum (BF) je regionalna multisektorska platforma koja radi na unapređenju prekograničnog dijaloga i stvaranju zajedničke regionalne vizije i programa za saradnju u balkanskoj regiji na osnovu ekonomske integracije, prosperiteta i održivog mira.

U 2021. godini Balkanski forum je proveo istraživanje o kružnoj ekonomiji u regiji zapadnog Balkana pod nazivom: Upravljanje otpadom kao izazov i kružnoj ekonomiji u regiji zapadnog Balkana i Zakonodavstvo o upravljanju otpadom. Osim toga, BF je poduzeo početna istraživanja s ciljem mapiranja ključnih aktera u regiji zapadnog Balkana koji se bave pitanjima kružne ekonomije, okoliša i klime.

Prema Evropskoj uniji, Zapadni Balkan je jedna od regija u Evropi koja je najviše pogođena uticajem klimatskih promjena i predviđa se da će se taj trend nastaviti. Kao što je navedeno u Akcionom planu EU za cirkularnu ekonomiju, postizanje klimatske neutralnosti s ciljem smanjenja uticaja klimatskih promjena i njihovih razornih učinaka, čini se nemogućim bez prelaza na potpuno cirkularnu ekonomiju. U prethodnom periodu inicirane su intenzivirajuće evropske i međunarodne politike i propisi u ovoj oblasti, poput ciljeva održivog razvoja, Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju, Evropski zeleni dogovor (Zelena agenda za zapadni Balkan) i Evropska strategija za plastiku. Cilj ovih dokumenata je provedba kružne ekonomije kao održivog modela u cijelom svijetu. Takav prelaz veliki je izazov koji zahtijeva mnogo jače razumijevanje, predanost i akciju svih aktera u Zapadnom Balkanu.

Balkanski forum nastoji zaposliti organizacije civilnog društva, individualnog konsultanta ili tim konsultanata, kako bi proveli istraživanje o mapiranju i analizi ključnih aktera i praktičnih inicijativa na Zapadnom Balkanu čiji je cilj ubrzati prelaz regija u cirkularnu ekonomiju.

Uloga konsultanta je poboljšanje početnog istraživanja koje je proveo BF oslanjanjem na postojeće i dostupne dokumente i stručnost konsultanata. Savjetovanje može uključivati 10 polustrukturiranih intervjua s ključnim informatorima (KII) koji će se provoditi na mreži.

S obzirom na gore navedeno, konsultant će poduzeti sljedeće zadatke: Proširiti početno istraživanje koje je proveo BF, dati okvirne zaključke i preporuke za civilno društvo, vlade i privatni sektor, utvrditi postojeće nedostatke u istraživanju kružne ekonomije kako bi informisali područja koja zahtijevaju daljnju analizu i pregled.

Konsultant treba dostaviti unaprijeđeni Izvještaj o istraživanju od maksimalno 15 stranica, što čini vidljivim unos u Početno istraživanje BF-a. Konsultant će također biti dostupan nakon dostave gore navedenog radi pojašnjenja. Konsultacije traju najviše 10 dana, između 1. i 30. novembra 2021. godine.

Zainteresovani OCD/konsultanti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

1. Dobro poznavati model cirkularne ekonomije, uključenih ključnih aktera i njihovih uloga;
2. Dokazati istraživačko iskustvo te podijeliti svoja prethodna istraživanja/analize koje su proveli;
3. Dosadašnja istraživanja o kružnoj ekonomiji smatrat će se imovinom;
4. Odlično poznavanje engleskog jezika;
5. Snažna komunikacija i međuljudske vještine, osjetljivost i pažnja prema detaljima;
6. Sposobnost pružanja visokokvalitetnih radova u dogovorenom roku.

Zainteresovani podnosioci zahtjeva podnose:

1. Ponudu koja uključuje procjenu bruto troškova (broj dana za konzultacije i dnevnu naknadu) i detaljan plan potrebnog savjetovanja (tj. aktivnosti i rokovi za pružanje ovog savjetovanja);
2. Biografija za pojedince;
3. Izjava o relevantnom prethodnom iskustvu;
4. Najmanje jedan primjer prethodnog istraživanja/analize koje je poduzeo konsultant.

Prijave se šalju elektronskim putem na adresu info@thebalkanforum.org.
Prijave koje ne sadrže sve potrebne dokumente neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 20. novembar 2021. godine.
Više informacija na https://ec.europa.eu/.