Poziv BIRN Hub – Grantovi za novinare, istraživače, medije i organizacije civilnog društva

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – BIRN Hub – Grantovi za novinare, istraživače, medije i organizacije civilnog društva

Image for news

Regionalna Balkanska istraživačka mreža (BIRN Hub) poziva novinare istraživače, civilne organizacije i medije iz Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rumunije da se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za istraživanja koja se tiču kršenja digitalnih prava i pada medijskih sloboda.

Kroz dvije vrste grantova bit će podržani istraživački radovi te priče o digitalnim pravima za koje se mogu prijaviti novinari i mediji.

Kada je riječ o prijedlozima za istraživačke radove oni trebaju biti vezani za teme koje se tiču velikih tehnoloških kompanija i lokalnih medija, uloge medija na digitalno okruženje, kao i aktera koji regulišu ili utiču na online medije.

Cilj BIRN-a je da se kroz istraživanja o navedene tri teme pruže pouzdani podaci koje će doprinijeti boljem razumijevanje i razvoju digitalnog okružja. Svi istraživački radovi bi trebali biti završeni do 15. 2. 2022. godine. Rok za dostavu popunjenih obrazaca je 30. oktobar 2021. godine. Sve zahtjeve s pojašnjenjem potrebno je dostaviti Aidi Ajanović na e-mail: aida.ajanovic@birnnetworuk.org.

Za grantove koji se tiču digitalnih prava za novinare i medije mogu se prijaviti svi zainteresovani novinari, medijske organizacije i mediji koji će raditi na rasvjetljenju kršenja digitalnih problema i medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Rumuniji.

Svaka priča bi trebala imati 1.500 riječi i mora biti objavljena u roku od dva mjeseca od primanja prve rate bespovratnih novčanih sredstava, a svaki novinar će za to izvještavanje dobiti iznos od 1.000 eura.
Potreba za dodjelom ovih grantova nastala je nakon porasta tehničkih napada na online medije, pritisaka na novinare i zloupotrebu digitalnih alata, a grantovi će biti dodijeljeni pojedincima, timovima ili organizacijama koji će istraživati o vezi medijskih sloboda i povrede informacione sigurnosti, kao i povrede privatnosti podataka uključujući i lične podatke, te manipulacije i propaganda u digitalnom okruženju. Molim vas da ispunjen obrazac zajedno s potpisanom deklaracijom i biografijom pošaljete na applications@birnnerwork.org najkasnije do 25. novembra 2021. godine.

Više detalja o grantovima i obrasci za prijavu dostupni su na web portalu https://birn.eu.com/news-and-events/digital-rights-programme-grants-for-journalists-researchers-and-csos/?fbclid=IwAR0iYO8Y9KTHzGWN317igkX8ywRCJEdxvvOHqyZsgl3LO78VrcDb6dvH_pc.