Poziv na međunarodni seminar o standardima Vijeća Evrope u oblasti omladinske politike i omladinskog rada i njihovoj primjeni u nacionalnim politikama i programima, 29. novembra – 2. decembra 2021. godine, Snakt Peterburg, Ruska Federacija

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG je zaprimilo od Ministarstva civilnih poslova – Poziv na međunarodni seminar o standardima Vijeća Evrope u oblasti omladinske politike i omladinskog rada i njihovoj primjeni u nacionalnim politikama i programima, 29. novembra – 2. decembra 2021. godine, Snakt Peterburg, Ruska Federacija

Image for news

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavještenje da Odsjek za mlade Vijeća Evrope, Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Ruske Federacije i Nacionalno vijeće mladih Rusije zajedno organizuju međunarodni seminar sa stručnjacima za omladinsku politiku i omladinski rad iz Ruske Federacije i drugih država potpisnica Evropske kulturne konvencije. Seminar podržava primjenu i provedbu standarda Vijeća Evrope o omladinskoj politici i omladinskom radu u i od strane država članica, te od drugih aktera u oblasti omladinske politike. Seminar će se održati od 29. novembra do 2. decembra 2021. godine u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija.

Program seminara fokusirat će se na dijalog i međusobno učenje o omladinskoj politici i radu s mladima. Posebna pažnja će se posvetiti praksama omladinske politike i međusektorskoj saradnji u promovisanju Preporuka Odbora ministara Vijeća Evrope na nacionalnom i lokalnom nivou.

Učesnici će imati priliku da razmjenjuju iskustva o standardima Vijeća Evrope u sektoru mladih, uključujući i njegove ključne principe, poput zajedničkog upravljanja koje potiče učešće mladih u donošenju odluka, kao i o glavnim aktivnostima Vijeća Evrope u oblasti omladinske politike. Ovaj seminar podrazumijeva aktivno uključivanje svih zainteresovanih strana – mladih ljudi, kreatora politika, istraživača, nevladinih organizacija, nacionalnih i međunarodnih organizacija.

Rok za prijavu na seminar je 26. oktobar 2021. godine. Dodatne informacije o seminaru mogu se pronaći na web poveznicama u nastavku.

Poveznice do vijesti na web stranici za mlade: https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-international-seminar-youth-policy-from-standards-to-practice- .
Kratki URL za vijesti: https://go.coe.int/zFD4S .

U prilogu dostavljamo e-mail Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) s pozivom za prijavu učesnika na seminar i prijavnim obrascem.