Poziv udruženjima građana, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove organizuje obuke o načinu pripreme prijave aplikacija za 2. javni poziv

Image for news

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH obavještava udruženja građana, fondacije te druga pravna i fizička lica o održavanju obuka u vezi s pripremom, izradom i prijavom na Javni poziv prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa na obrascima Javnog poziva, koje će se realizovati u saradnji sa stručnjacima za ovu oblast.

Obuke će se održati u ponedjeljak 11. 10. 2021. godine i u utorak 12. 10. 2021. godine u prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta BiH u terminu od 10:00 do 15:00 sati.

Za učešće na obukama možete se prijaviti najkasnije do ponedjelјka 11. 10. 2021. godine do 9:00 sati putem e-mail adrese: podrska.mz.nvo.ug.bdbih@gmail.com ili telefonskog broja 049 220 009.

Organizacije civilnog društva mogu prijaviti po jednog predstavnika za učešće na obukama radi pridržavanja mjera usljed epidemije korona virusa.