Dostupni za preuzimanje Obrasci za dodijelu donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove u 2021. godini

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja dodijele donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta u Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u skladu sa Odlukom o načinu raspodijele sredstava za dodijelu donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH broj: 02-000236/21, od 22.9.2021. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku MZ, UG I NVO objavljuje u elktronskoj formi obrasce

Image for news
  • ANEKS I - zahtjev za dodijelu donacija,
  • ANEKS II - opisni dio plana i programa rada korisnika sredstava,
  • ANEKS III - financijski plan za tekuću godinu,
  • ANEKS IV - opisni dio izvještaja korisnika sredstava za prethodnu godinu,
  • ANEKS V - financijski izvještaj za prethodnu godinu,
  • ANEKS VI - obrazac za utvrđivanje prihvatljivosti plana i programa rada/zahtjeva korisnika sredstava,
  • ANEKS VII - obrazac za utvrđivanje prihvatljivosti financijskih izvještaja i izvještaja po planu i programu rada/zahtjeva korisnika sredstava,
  • ANEKS VIII -  izjava.

Ovom prilikom se pozivaju mjesne zajednice Brčko distrikta BiH da popune i blagovremeno dostave obrasce i dokumentaciju potrebnu za prenos sredstava donacija i iste dostave u Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG, Trg pravde broj 18, a putem Protokola Vlade Brčko distrijkta BiH.

Napominjemo da će Pododjeljenje i ovaj put kao i do sada davati podršku i pomoć za popunjavanje navedenih obrazaca, ukoliko MZ ima potrebu za tim.