Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova objavljuje Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2022. godine

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je putem e-maila Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji s Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2022. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i „specijalnih projekata“.

Program rada za 2022. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnji period 2022–2023. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti od kojih se očekuju sljedeći rezultati:

 1. Revitalizacija pluralističke demokratije

 • jedna studijska sesija o pravu na slobodu okupljanja i udruživanja;

 • jedna studijska sesija o učešću mladih iz ruralnih područja, manjina ili ugroženih grupa;

 • jedna studijska sesija o učešću mladih u ublaživanju uticaja na klimatske krize i degradacije okoliša na mlade ljude i demokratiju.

 1. Pristup pravima mladih ljudi

 • dvije studijske sesije o pristupu socijalnim pravima za mlade iz naselja u nepovoljnom položaju.

 1. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

 • jedna studijska sesija o borbi protiv rasizma i diskriminacije;

 • dvije studijske sesije o rodnoj ravnopravnosti sa intersekcijskim pristupom;

 • jedna studijska sesija o participaciji mladih Roma.

 1. Omladinski rad

 • dvije studijske sesije o kvaliteti i metodologijama rada u neformalnom obrazovanju.

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2022. godine je 15. oktobar 2021. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int .