Javni poziv za organizacije civilnog društva – REKOM

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Javni poziv za organizacije civilnog društva – REKOM

Image for news

REKOM mreža pomirenja poziva organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije da prijave male projekte koji doprinose uspostavi tranzicijske pravde, izgradnji povjerenja i regionalnom pomirenju.

Dodjela grantova za male projekte dio je projekta REKOM mreža pomirenja koji finansijski podržavaju EU – Služba za instrumente vanjske politike (FPI), RBF, CRD i NED.

Pošaljite prijedlog projekta koji doprinosi širenju znanja o utvrđenim sudskim činjenicama o žrtvama i zločinima i potiče empatiju prema žrtvama, doprinosi pomirenju između zajednica, smanjivanju prostora na laži i političke interpretacije prošlosti, izgradnji kulture sjećanja na sve žrtve bez obzira na etničku pripadnost i potiče kritičko mišljenje o prošlosti i pomirenju.

Važno je da imate jasnu ideju projekta koji ćete razviti na radionicama koje će držati eksperti za tranzicijsku pravdu i razvitak projekta.

Minimalni iznos granta po projektu je 2.000 EUR, a maksimalni 7.000 EUR.
Prijave se šalju elektronski, e-mailom na regional@recom.link
Rok za prijavljivanje je 16. oktobar 2021. godine.