Obavještenje za organizacije civilnog društva

Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG podsjeća sve organizacije civilnog društva da je rok za dostavu izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini utvrđen članom 22. stav (7) Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2020. godinu najkasnije do 30. 9. 2021. godine.

Image for news

Molimo Vas da, ukoliko niste dostavili gore navedene izvještaje za sredstva koja ste dobili od strane Odjeljenja za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, iste dostavite u što skorijem periodu, a najkasnije do datuma propisanog Zakonom o izvršenju Budžeta za 2020. godinu.