Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova objavljuje – Poziv za dostavljanje prijava za dobijanje Evropske oznake kvalitete za informisanje mladih

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavještenje da je njegov partner Evropska agencija za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA) objavila poziv za dostavljanje prijava za dobijanje Evropske oznaku kvalitete za informisanje mladih.

Image for news

ERYICA je razvila Evropsku oznaku kvalitete za informisanje mladih u okviru svog partnerstva sa Vijećem Evrope, a kao rezultat dva sporazuma o grantovima sa Vijećem Evrope za period 2020–2021. godina. Pružaoci informacija i savjetovanja za mlade mogu dobiti ovo priznanje za svoju kvalitetnu uslugu i poštivanje principa Evropske povelje o informisanju mladih. Oznaka je namijenjena osiguranju šireg priznanja za kvalitetne usluge informisanja mladih i pružanju podrške mladim ljudima u pronalaženju kvalitetnih informacija.

Više detalja o oznaci i procesu dodjele iste dostupni su na sljedećem linku:
https://www.eryica.org/news/2021/7/2/apply-now-for-the-european-youth-information-quality-label .

Svake godine postoje dva roka za dostavljanje prijava, 30. april i 31. oktobar. Sljedeći rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2021. godine.