Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju i provedbi nacionalnih strategija i/ili reformi globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj

Centar Sjever-Jug Vijeća Evrope objavio je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju i provedbi nacionalnih strategija i/ili reformi globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj (GE/GDE) na Balkanu, Baltiku, zemljama Višegradske grupe, jugoistočne Evrope i Mediterana.

Image for news

Ovaj mehanizam dodjele ima za cilj podršku aktivnostima koje mogu doprinijeti konsolidaciji kompetencija prosvjetnih radnika iz formalnog i neformalnog sektora u oblasti globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj.

Subjekti koji ispunjavaju uslove za prijavu na ovaj poziv su javne institucije i/ili organizacije građanskog društva odgovorne/aktivne u oblasti globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj i u Agendi UN-a za održivi razvoj do 2030. godine iz zemalja ciljanih u okviru programa iLegend II. Osim toga, pozitivno će biti ocijenjeni konzorciji između vladinih i nevladinih organizacija, ali i akademske zajednice i instituta za obuku i usavršavanje.

Sve informacije o pozivu i načinu apliciranje se mogu naći OVDJE >>>

Rok za dostavljanje prijava je 19. juli 2021. godine.