Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Javni poziv Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske za potporu projekta u obrazovanju i zdravstvu

Ministarstvo civilnih poslova Republike Bugarske putem Ambasade Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini najavljuje postupak za prihvatanje i odabir prijedloga projekta koji će se provoditi s bespovratnim sredstvima Službene razvojne pomoći Republike Bugarske u 2022. godini.

Image for news

Ciljevi i opseg projekta:

1. Povećani pristup obrazovanju kroz savremeni obrazovni proces i/ili poboljšanje obrazovne infrastrukture pružanjem boljih uslova za učenje i poučavanje
2. Osiguravanje bolje zdravstvene zaštite i poboljšani pristup zdravstvenim uslugama poboljšanjem zdravstvene infrastrukture
3. Poboljšanje životnog okruženja, razvoj infrastrukture i energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi budžet projekta:
Minimalni iznos projekta je 7.000 KM.
Preporučeni maksimalni iznos projekta je:
- za projekte s glavnom svrhom isporuke robe i/ili usluga – do 50.000 KM
- za projekte s glavnom svrhom izvođenja popravaka i/ili građevinskih aktivnosti – do 70.000 KM.
Sufinansiranje projektnih aktivnosti koje pruža podnosilac prijave smatrat će se prednošću u ocjenjivanju, odabiru i odobravanju projekta.

Rokovi provedbe i trajanje projekta:
Prijedlozi projekta moraju sadržavati okvirni datum početka provedbe projekta nakon 1. marta 2022. i najkasnije 30. novembra 2022. godine.
Projekti se moraju dovršiti najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Prihvatljivi kandidati:
- primarni i sekundarni potrošači budžeta – pravna lica BiH;
- međunarodne i lokalne nevladine organizacije;
- općine i njihova udruženja;
- obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove;
- međunarodne humanitarne organizacije.

Primjeri aktivnosti prihvatljivih za finansiranje:
1. Aktivnosti koje doprinose jačanju javnih institucija u BiH:

 • Razvoj novih / modernizacija postojećih modula za obuku;

 • Organizovanje i provođenje treninga za zaposlenike uprave;

 • Provođenje obuka o određenim temama u bugarskim institucijama radi razmjene dobrih praksi i poboljšavanje kvalifikacije zaposlenika uprave;

 • Organizovanje i provođenje seminara, foruma, konferencija (podložno mjerama povezanim s pandemijom COVID-19);

 • Razvoj istraživanja i strategija;

 • Aktivnosti na podizanju svijesti o pravima građana;

 • Aktivnosti na promovisanju multikulturnog dijaloga i smanjenju rasizma, ksenofobije, govora mržnje, diskriminacije i netolerancije u društvu;

 • Aktivnosti na poboljšanju dijaloga između nevladinih organizacija i lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti.

2. Aktivnosti povezane s poboljšanjem kvaliteta infrastrukture:

 • Isporuka opreme i materijala namijenjenih državnoj ili općinskoj imovini – školama, bolnicama, vrtićima, domovima za starije osobe itd.

 • Građevinski radovi na poboljšanju državnih ili općinskih posjeda – škola, bolnica, vrtića, domova za starije osobe itd.

Potrebni dokumenti za prijavu:
Obrazac za prijavu dostupan je na sljedećem web mjestu na bugarskom i engleskom jeziku:
https://www.mfa.bg/bg/3865.

Svi dijelovi prijave trebaju biti pravilno popunjeni na bugarskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih nedostataka koji ometaju ocjenu prijedloga projekta, Ambasada Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini može zatražiti dodatne informacije u kratkom roku. Nedavanje takvih podataka u roku smatra se razlogom odbijanja prijedloga.

Način i rokovi za prijavu projekta:

 • Predaja projektnih prijedloga u postupku provodi se samo elektronskim putem.

 • Prijedlozi projekata moraju biti u Word i PDF formatu.

 • Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti prijavni obrazac u dva formata: 1 / u Word formatu; 2 / potpisan i ovjeren pečatom obrazac u PDF formatu.

 • Obrazac (u Wordu i PDF-u) šalje se pod nazivom (tema): Bugarska ODA na e-mail Ambasade Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini na sljedeći način: e-mail: embassy.erajevo@mfa.bg.

Rok je 30. 6. 2021. godine.