Potpora inovatoricama i inovatorima u BiH

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Potpora inovatoricama i inovatorima u BiH, a koji se odnosi na fizička i pravna lica u Brčko distriktu BiH

Image for news

U skladu s raspoloživim sredstvima „Trezor bh. inovacija“ objavljuje javni poziv za apliciranje za potporu u vidu grantova i angažovanja patentnog zastupnika/ce.

Trezor bh. inovacija je projekat koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Islamska razvojna banka.

Cilj ovog projekta jeste provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

Projektom je planirana dodjela 4 vrste grantova:

 • Grant za konsenzualni patent (GKP)

 • Grant za potpuno ispitivanje patenta (GPI)

 • Grant za međunarodnu zaštitu – PCT (GPCT)

 • Grant za testiranje i kreiranje prototipa (GTKP)

i potpora u vidu ekspertske usluge (ES) u procesu patentiranja (angažovanje patentnog zastupnika/ce).

Pregled visine grantova koji će se dodijeliti:

POTPORA

IZNOS SREDSTAVA

Grant za konsenzualni patent (GKP)

$240

Grant za potpuno ispitivanje patenta (GPI)

$1,120

Grant za međunarodnu zaštitu – PCT (GPCT)

$2,400

Grant za testiranje i kreiranje prototipa (GTKP)

$2,000

Ekspertska usluga (patentni zastupnik)

$500

Neophodna dokumentacija za dostavljanje prijedloga sastoji se od:

 • Formulara s projektnim prijedlogom (Aplikacioni obrazac):

 • Aplikacionog obrasca za GPK, GPI, GPCT i ES

 • Aplikacionog obrasca za GTKP

 • Prijedloga budžeta

 • Curriculum vitae

 • Potvrde da je aplikant član/ica neke asocijacije inovatora

 • Potvrda od Instituta za intelektualno vlasništvo da inovacija/patent jeste prihvaćen ili dokaz da je isti predan Institutu za intelektualno vlasništvo

 • Izjave aplikanta, potpisane od strane aplikanta.

Rok za slanje aplikacije je 28. 5. 2021. godine do 13.00 sati.

Aplikacija se podnosi elektronski, putem e-maila na adresu nada.zubcevic@cpcd.ba.

Više informacija možete naći na internet stranici: https://inovacije.ba/informacije/podrska-inovatorima-i-inovatoricama-u-bih/?fbclid=IwAR0RQg9SzFMNOHUi8eOVUKi5gtPb0o-wSww_GXfPTmZQQmmUWZ1rUWZ1rBmUWQ2s