Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetskom finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruzenja i fondacija Brčko distrikta BiH

U skladu sa Odlukom o procedurama izrade nacrta zakona i drugih propisa („Sl. Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 39/7) Radna grupa za izradu Nacrta odluke o budžetskom finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja i fondacija Brčko distrikta BiH organizuje javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetskom finansiranju i sufinansiranju programa i projekata udruženja i fondacija Brčko distrikta BiH.
Javna rasprava će se održati u četvrtak, 21.09.2017.godine sa početkom u 10:30 sati u prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta BiH, Trg pravde 18.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi i uzmu aktivno ucešce u istoj.