Informacija o nabavkama u martu 2017. i izmjene Pravilnika o disciplinskom postupku, na sjednici Vlade

7.6.2017. Na 15. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je smjernice za tri pravilnika koja je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH, koji je usvojen prošle godine, a koji podrazumijeva uvođenje fiskalnih kasa na području Brčko distrikta BiH do 1. 1. 2018. godine.

Image for news

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije, istakao je da proces uvođenja fiskalizacije teče u skladu sa terminskim pretpostavkama.

"Trudićemo se da uvođenje fiskalizacije što manje košta poreske obveznike. Direkcija za finansije radiće na edukaciji poreskih obveznika i poreskih službenika, kako bi ovaj sistem bio što jednostavnije sproveden", istakao je Lučić.

Usvojene smijernice odnose se na izradu pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama te obliku i sadržaju fiskalnog loga, zatim pravilnika o registraciji proizvođača odnosno zastupnika fiskalnih sistema te pravilnika o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema.

Na prijedlog Direkcije za finansije usvojeni su i izvještaji o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH od januara do aprila tekuće godine.

"U prva četiri mjeseca naplatili smo nešto više od 45 miliona, a potrošili nešto više od 25 miliona konvertibilnih maraka. To je rezultat odluke o privremenom finansiranju Vladinih odjeljenja i institucija u Brčko distriktu BiH koja je na snazi, a koja sa sobom nosi restrikcije kod izvršenja određenih rashoda", istakao je Lučić i dodao da to nije dobro za lokalnu zajednicu jer se prikupljena sredstva ne realizuju po normalnom koeficijentu obrtaja i gube na vrijednosti.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o postupcima javnih nabavki za mart.

"U martu imamo zaključenih ugovorno okvirnih sporazuma u vrijednosti od 2 826 418 konvertibilnih maraka. Uporednom analizom u odnosu na prethodne godine možemo konstatovati da je ovo najveća suma do sada kada je riječ o zaključenim ugovorima", rekao je šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjeni Odluke o kategorizaciji radnih mjesta u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o naknadama troškova službenih putovanja zaposlenih u Policiji Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjetodavnog vijeća inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast", Prijedlog odluke o imenovanju člana Radne grupe za izradu kombinovanog petog i šestog periodičnog izvještaja BiH o sprovođenju Konvencije o pravima djeteta te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti kandidatu Republike Mali za poziciju predsjednika Komisije CODEX ALIMANTARIUS u FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a).

Usvojene su odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvšioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge te tri izvršioca u Kancelariji za upravljanje javnom imovinom.