Usvojena Odluka o odobravanju programa utroška sredstava za grantove neprofitnim i drugim organizacijama

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove obavještava građane Brčko distrikta BiH da je usvojena Odluka Vlade Brčko distrikta BiH, broj: 13-001440/19 od 25. 9. 2019. godine, o odobravanju programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, po javnom pozivu.

Ovaj program predstavlja sredstva grantova namijenjena za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH po Javnom pozivu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, broj predmeta: 13-002093/19 od 19. 7. 2019. godine.

Ukupna sredstva dodijeljena putem ovog javnog poziva iznose 121.479,80 KM, a ukupno 22 projekta su zadovoljila opće i posebne kriterije i uslove definisane Javnim pozivom, te osvojila potreban broj bodova, prema mišljenju nadležne Komisije koja je imenovana za realizaciju ovog javnog poziva.

Sve nevladine organizacije, udruženja građana i fondacije koji su aplicirali na Javni poziv, a nisu se našli na spisku projekata koji su zadovoljili potrebne kriterije, odnosno koji nisu osvojili potreban broj bodova, i čiji prijedlozi projekata nisu podržani po ovom javnom pozivu, mogu se informisati o istom u Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG, Trg pravde 18, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 sati.