Slika vesti

Јавни позив за подношење приједлога пројеката УГ и Фондација Брчко дистрикта БиХ за финансирање и суфинансирање из Буджета Брчко дистрикта БиХ

На основу члана 20. Закона о јавној управи Брчко дистрикта БиХ ( „ Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13, 9/18 и 48/16), на основу Одлуке Скупштине Брчко дистрикта БиХ о усвајању Буџета Брчко дистрикта БиХ за фискалну 2019. годину ( „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 11/19), на основу члана 20. Закона о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину ( „ Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 9/19), на основу Одлуке о утврђивању критеријума за финансирање или суфинансирање пројеката удружења грађана и фондација Брчко дистрикта БиХ број: 02-000011/14 од 03.02.2014.године, на основу Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању критеријума за финансирање или суфинансирање пројеката удружења грађана и фондација Брчко дистрикта БиХ број: 02-000011/14 од 17.06.2015.године, на основу Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању критеријума за финансирање или суфинансирање пројеката удружења грађана и фондација Брчко дистрикта БиХ број: 02-000011/14 од 29.11.2016. године и на основу Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању критеријума за финансирање или суфинансирање пројеката удружења грађана и фондација Брчко дистрикта БиХ број: 02-000011/14 од 23.08.2018. године, шеф Одјељења за стручне и административне послове објављује:

03.10.2019

ПРОЧИТАЈ

Последње актуелности

Истакнуте теме