Objavljeni rezultati Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove objavljuje rezultate Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica broj predmeta: 13-000006/24, broj akta: 02-1533ST-0013/24 od 14.2.2024. godine.

Image for news

Uz Odluku o dodjeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, broj predmeta: 13-000006/24, broj akta: 01.11-0323SR-041/24 od 15.5.2024. godine, objavljena je lista aplikanata, kao i uputstvo o finansijskom izvještavanju za krajnje korisnike sredstava.