Poziv na javno otvaranje pristiglih programskih / projektnih prijedloga

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG obavještava sve aplikante koji su aplicirali na prvi Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica broj: 13-000006/24, broj akta: 02-1533ST-0013/24 od 14.2.2024. godine., da će se u utorak, 12. marta 2024. godine u 09.00 sati, u prostorijama Omladinskog centra u kino sali (Trg Pravde 18) vršiti javno otvaranje pristiglih programskih/projektnih prijedloga.

Image for news

Pozivaju se svi aplikanti kao i svi zainteresovani građani da prisustvuju gore navedenom javnom otvaranju programskih/projektnih prijedloga. Zbog ograničenosti prostornih kapaciteta, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove ljubazno moli organizacije civilnog društva za razumijevanje, odnosno da svoje prisustvo planiraju po principu "jedna organizacija - jedan predstavnik".