Objavljen godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2024. godinu

Na osnovu Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 34/19) člana 58. stav (5), Odjeljenje za stručne i administrativne poslove objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2024. godinu.

Image for news

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za 2024. godinu