Objavljeni rezultati drugog Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove objavljuje rezultate drugog Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica broj predmeta: 13-001572/23, broj akta: 02-1533ST-0056/23 od 06.10.2023. godine.

Image for news

Uz Odluku o dodjeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, po drugom javnom pozivu, objavljena je lista aplikanata, kao i uputstvo o finansijskom izvještavanju za krajnje korisnike sredstava.