POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU TEKUĆE DONACIJE ZA UDRUŽENJA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE PROISTEKLIH IZ RATOVA OD 1939. GODINE PA DO POSLJEDNJEG ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA

Cilj poziva je finansiranje tekućih troškova kojim će se olakšati rad udruženjima građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine proisteklih iz ratova od 1939. godine pa do posljednjeg Odbrambeno-oslobodilačkog/Domovinskog rata, te stvoriti adekvatniji uslovi za rad.

Image for news

Zahtjeve za dodjelu tekuće donacije mogu podnijeti udruženja građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koja za cilj imaju zaštitu prava i interesa demobilisanih boraca, definisanje, ostvarivanje i praćenje ostvarivanja prava boraca zarobljenih, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava proisteklih iz ratova od 1939. godine pa do posljednjeg Odbrambeno-oslobodilačkog/Domovinskog rata, a koja su opravdala dodijeljena sredstva iz prethodne godine iz budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i za koje se utvrdi da ispunjavaju sve kriterije iz člana III. ovog poziva. Poziv je otvoren do utroška sredstava.