Slika vesti

Обавјештење мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта БиХ о поступку подношења захтјева за додјелу донације

Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта БиХ обавјештава мјесне заједнице да је испунило правни основ за додјелу донација мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта БиХ, а у складу с чланом 24 Закона о мјесним заједницама у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 03/03, 19/07 и 6/21), чланом 31 ставом (4) Закона о извршењу Буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2024. годину („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 1/24), Одлуком о начину додјеле донација мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број: 02-000040/23, број акта: 01.11-0323СР-022/23 од 19. 7. 2023. године, и Одлуком о одобравању донације и усвајању Програма утрошка средстава за текуће донације мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2024. годину, број: 13-000194/24, број акта: 01.11-0323СР-010/24 од 19. 2. 2024. године. Мјесне заједнице на подручју Брчко дистрикта БиХ могу започети поступак подношења захтјева за додјелу донације Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељењу за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана. Анексе за подношење захтјева за додјелу донације можете преузети на веб-страници: www.vlada.bdcentral.net За све потребне информације можете се обратити путем мејла: Зоран Јешић: zoran.jesic@bdcentral.net Амир Карамујић: amir.karamujic@bdcentral.net Петар Врховац: petar.vrhovac@bdcentral.net или на контакт-телефон: 049/220-009.

29.02.2024.

Прочитај
Slika vesti

Линк води на страницу

ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА, ФОНДАЦИЈА И ДРУГИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине објавило је први Јавни позив за финансирање и суфинансирање приједлога програма и пројеката од јавног интереса удружења, фондација и других правних и физичких лица. Циљ Јавног позива је финансирање и суфинансирање програма односно пројеката од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о дјеци и младима, помоћи старима, заштите и промовисања људских права, волонтерства, сузбијања дискриминације, образовања, одрживог развоја, насиља у породици и малољетничког насиља, борбе против овисности, заштите животне средине и хуманитарни и слични рад. На Јавном позиву могу учествовати удружења, фондације и друга правна и физичка лица која су регистрована за обављање активности које су везане за програм односно пројекат од јавног интереса, односно чији циљеви су сагласни с циљевима програма односно пројекта од јавног интереса. Чланом 63 став (1) Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ прописано је која удружења и фондације, односно правна и физичка лица немају право учешћа на јавном позиву. Минимални износ средстава по програму, односно пројекту је 2.000,00 КМ, а максимални износ 15.000,00 КМ. Јавни позив остаје отворен до 29.02.2024.године.

14.02.2024.

Прочитај